KONKURRANSEVILKÅR

 

Ved deltagelse i konkurransen aksepterer du nedenstående konkurransevilkår.

 

Hvem er ansvarlig for konkurransen?

Leadxpansion ApS
Vimmelskaftet 49, 2.
1161 København

Danmark

Konkurranseperiode:

Konkurranseperioden går til 1. Mai 2023.

Hvem kan delta?

Du skal være fylt 18 år og være bosatt i Norge.

Hvordan deltar man?

Din deltagelse er ikke kjøpsbetinget. Alle som deltar i konkurransen er med i trekningen om premien. Vinneren vil få direkte beskjed.

Følgende er utlovet som premie:

Vinn et gavekort til Elkjøp på 5000 kroner.

Samtykker

Du avgir et samtykke til at Talkmore kan ringe deg med uforpliktende tilbud på mobiltelefoni og strøm. Du avgir samtykke til at Leadxpansion kan markedsføre gode tilbud til deg på epost og sms. Ditt samtykke kan når som helst trekkes tilbake ved å kontakte vår kundeservice: kontakt@emailcontact.no

Andre vilkår:

Denne konkurransen er ikke et samarbeid med Elkjøp. De er ikke part i konkurransen utover at vi lodder ut en premie. Vinneren vil få et gavekort til gogift.com hvor premien kan innløses. Finnes ikke produktet annonsert som premie hos gogift.com, vil man få et tilsvarende beløp utbetalt som premie.

Premien er illustrert og beskrevet på forsiden i et grafisk eksempel. Vinneren av premien trekkes tilfeldig blant de som har deltatt i konkurransen senest 14 dager etter konkurransens trekningsdato. Vinneren får beskjed via epost og/eller telefon. Hvis en vinner ikke besvarer henvendelsen senest 1 uke etter henvendelsen bortfaller retten til premien og vi har rett (men ikke forpliktet) til å trekke en ny vinner.

 

Personvernerklæring

1. Personopplysninger som samles inn om deg, og måten den brukes på og lagres
LeadXpansion er ansvarlig for behandlingen av de personopplysningene du har avgitt til oss. Når du registrerer deg ber vi deg oppgi informasjon om fullt navn, adresse, e-post og telefonnummer. Når du gir oss dine personopplysninger ved bestilling, benyttes disse personopplysningene for å håndtere din spesifikke forespørsel. Vi vil bruke informasjonen til å kommunisere med deg og for å tilpasse tjenesten vår. Vi kan kontakte deg via telefon, elektronisk kommunikasjon og brev med mindre du har gitt oss beskjed om at du ikke ønsker å bli kontaktet. Etter endt kundeforhold vil vi fortsette å oppbevare navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og kjøpshistorikk for å kontakte deg ved telefon, elektronisk kommunikasjon eller adressert post med tilbud og nyheter om våre produkter som vi tror kan være av interesse for deg, med mindre du har reservert deg for dette i Reservasjonsregisteret eller du har gitt oss beskjed om at du ikke ønsker å bli kontaktet. Vi vil for øvrig kunne foreta en personlig tilpasning av slike henvendelser på det grunnlag at det ivaretar vår berettigede interesse i å benytte markedsføring som oppleves relevant av mottakerne.

2. Personopplysninger til tredjepart

Vi kan bruke underleverandører for å håndtere de personopplysninger som samles inn. Disse underleverandørene kan være lokalisert i Norge eller i utlandet. Når vi benytter slike underleverandører forsikrer vi om at hensiktsmessige kontraktsmessige sikringstiltak er implementert i henhold til gjeldende personvernregler.

 3. Sikkerhet
Alle personopplysninger blir lagret i et sikkert miljø. Vårt nettsted benytter Secure Sockets Layer (SSL) krypteringsteknologi. Dette er en av de mest avanserte sikkerhetsteknologier som for tiden er tilgjengelig for nettransaksjoner. Den krypterer all din personlige informasjon slik at det ikke kan leses som informasjon over Internett.

 4. Retting og sletting
Dersom det er behandlet personopplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, vil vi av eget tiltak eller på begjæring fra deg rette eller slette de mangelfulle opplysningene.

Dine personopplysninger vil bli slettet/anonymisert når det ikke lenger er saklig behov for å oppbevare dem i, med mindre annet regelverk pålegger videre oppbevaring. Vi gjennomfører en vurdering av behov for fortsatt lagring etter avslutning av kundeforhold.

Alle personopplysninger som ikke lenger er nødvendige for å gjennomføre formålet med lagringen vil bli slettet/anonymisert. Fortsatt oppbevaring av personopplysninger etter dette vil enten være begrunnet i lovhjemmel eller samtykke fra deg.

5. Andre spørsmål

LeadXpansion ved daglig leder er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor. Personopplysningsloven gir deg rett til å stille oss spørsmål om hva slags informasjon vi har lagret om deg, kilden til denne informasjonen, og hvordan denne informasjonen har blitt benyttet. Du har rett til å få en kopi av informasjonen vi har lagret om deg og be om at opplysningene vi har skal slettes, rettes eller at behandlingen skal begrenses. I tillegg har du rett til å be om å få dine data overført til en annen juridisk enhet (data portabilitet).

6. Oppdateringer
Vi kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Dette vil bli gjort for å møte endringer i rammevilkår, kommersielle behov, eller for å tilfredsstille behovene til våre kunder, markedsføringspartnere og tjenesteleverandører. Oppdaterte versjoner vil bli publisert på vår nettside og datoen for endringen vil vises, slik at du er klar over når siste oppdatering fant sted.