KONKURRANSEVILKÅR
Ved deltagelse i konkurransen aksepterer du nedenstående konkurransevilkår.

Hvem er ansvarlig for konkurransen?
Valids
Grevlingveien 12
3029 Drammen, Norge
Foretaksnummer: 915 024 297

Konkurranseperiode:
Konkurranseperioden går til til xxxx

Hvem kan delta?
Du skal være fylt 18 år og være bosatt i Norge.

Hvordan deltar man?
Din deltagelse er ikke betinget av et markedsføringssamtykke og du deltar i konkurransen gratis.

Når du melder deg på konkurransen, gir du et markedsføringssamtykke til GNP Energy og våre partnere. I den forbindelse opplyser du følgende som samtykke; telefonnummer, fødselsdato, fornavn, etternavn, by, postnummer og epost. Dette gjør det mulig for oss å skreddersy markedsføringen til deg.

Premie:
Følgende er utlovet som premie:

Vinn et matgavekort. Til valgfri butikk i Norge eller Sverige. 

Premien er illustrert og beskrevet på forsiden i et grafisk eksempel.
Premien kan ikke overdras til andre parter, byttes til kontanter eller andre produkter.

Vinneren av premien trekkes tilfeldig blant de som har deltatt i konkurransen senest 14 dager etter konkurransens trekningsdato. Vinneren får beskjed via epost og/eller telefon. Hvis en vinner ikke besvarer henvendelsen senest 1 uke etter henvendelsen bortfaller retten til premien og vi har rett (men ikke forpliktet) til å trekke en ny vinner.

Forsendelse av premie:
Premien sendes med posten til vinneren

 

Personvernerklæring

1. Personopplysninger som samles inn om deg, og måten den brukes på og lagres
Valids er ansvarlig for behandlingen av de personopplysningene du har avgitt til oss. Når du registrerer deg ber vi deg oppgi informasjon om fullt navn, adresse, e-post og telefonnummer. Når du gir oss dine personopplysninger ved bestilling, benyttes disse personopplysningene for å håndtere din spesifikke forespørsel. Vi vil bruke informasjonen til å kommunisere med deg og for å tilpasse tjenesten vår. Vi kan kontakte deg via telefon, elektronisk kommunikasjon og brev med mindre du har gitt oss beskjed om at du ikke ønsker å bli kontaktet. Etter endt kundeforhold vil vi fortsette å oppbevare navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og kjøpshistorikk for å kontakte deg ved telefon, elektronisk kommunikasjon eller adressert post med tilbud og nyheter om våre produkter som vi tror kan være av interesse for deg, med mindre du har reservert deg for dette i Reservasjonsregisteret eller du har gitt oss beskjed om at du ikke ønsker å bli kontaktet. Vi vil for øvrig kunne foreta en personlig tilpasning av slike henvendelser på det grunnlag at det ivaretar vår berettigede interesse i å benytte markedsføring som oppleves relevant av mottakerne.

2. Personopplysninger til tredjepart

Vi kan bruke underleverandører for å håndtere de personopplysninger som samles inn. Disse underleverandørene kan være lokalisert i Norge eller i utlandet. Når vi benytter slike underleverandører forsikrer vi om at hensiktsmessige kontraktsmessige sikringstiltak er implementert i henhold til gjeldende personvernregler.

3. Sikkerhet
Alle personopplysninger blir lagret i et sikkert miljø. Vårt nettsted benytter Secure Sockets Layer (SSL) krypteringsteknologi. Dette er en av de mest avanserte sikkerhetsteknologier som for tiden er tilgjengelig for nettransaksjoner. Den krypterer all din personlige informasjon slik at det ikke kan leses som informasjon over Internett.

4. Retting og sletting
Dersom det er behandlet personopplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, vil vi av eget tiltak eller på begjæring fra deg rette eller slette de mangelfulle opplysningene.

Dine personopplysninger vil bli slettet/anonymisert når det ikke lenger er saklig behov for å oppbevare dem i, med mindre annet regelverk pålegger videre oppbevaring. Vi gjennomfører en vurdering av behov for fortsatt lagring etter avslutning av kundeforhold.

Alle personopplysninger som ikke lenger er nødvendige for å gjennomføre formålet med lagringen vil bli slettet/anonymisert. Fortsatt oppbevaring av personopplysninger etter dette vil enten være begrunnet i lovhjemmel eller samtykke fra deg.

5. Andre spørsmål

Valids ved daglig leder er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor. Personopplysningsloven gir deg rett til å stille oss spørsmål om hva slags informasjon vi har lagret om deg, kilden til denne informasjonen, og hvordan denne informasjonen har blitt benyttet. Du har rett til å få en kopi av informasjonen vi har lagret om deg og be om at opplysningene vi har skal slettes, rettes eller at behandlingen skal begrenses. I tillegg har du rett til å be om å få dine data overført til en annen juridisk enhet (data portabilitet).

6. Oppdateringer
Vi kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Dette vil bli gjort for å møte endringer i rammevilkår, kommersielle behov, eller for å tilfredsstille behovene til våre kunder, markedsføringspartnere og tjenesteleverandører. Oppdaterte versjoner vil bli publisert på vår nettside og datoen for endringen vil vises, slik at du er klar over når siste oppdatering fant sted.